Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Szkolenia BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest bardzo istotnym elementem działalności każdej firmy. Jedną z form przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, jest dokładne zapoznanie z zagrożeniami oraz sposobami ochrony przed konkretnymi niebezpieczeństwami. Firma Synergia BHP w profesjonalny, interesujący i rzeczowy sposób przeprowadza szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) oraz okresowe dla wszystkich grup zawodowych. W zakresie szkoleń BHP znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, psychologii i technicznego bezpieczeństwa. Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

      Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

 

Szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) – przeprowadzane jest w formie instruktażu:

przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających prace (maksymalny okres ważności szkolenia wstępnego wynosi 12 m-cy, dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami okres ważności szkolenia wynosi 6 m-cy).

Szkolenia okresowe – w zależności od rodzaju stanowiska pracy przeprowadzane jest w formie kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego dla:

osób będących pracodawcami oraz innych osób zatrudnionych na stanowiskach kierujących pracownikami, np. kierownicy, brygadziści, majstrowie (maksymalny okres ważności szkolenia wynosi 5 lat),

osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych niewymienionych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (maksymalny okres ważności szkolenia wynosi 6 lat dla administracyjno-biurowych, 5 lat dla innych stanowisk niewymienionych),

osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji (maksymalny okres ważności szkolenia wynosi 5 lat),

  osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (maksymalny okres ważności szkolenia wynosi 3 lata).

 

Szkolenia przeprowadzane są przez doświadczonych Specjalistów ds. BHP, Inspektorów ochrony przeciwpożarowej w ciekawy i interesujący sposób, przy użyciu nowatorskich metod oraz wykorzystaniu prezentacji i filmów DVD.

W celu zaoszczędzenia czasu oraz zapewnienia wygody, szkolenia przeprowadzane są we skazanym przez Państwa miejscu (siedzibie firmy).

W przypadku grup liczących minimum 20 osób gwarantujemy cenne nagrody dla części uczestników.

Po każdym szkoleniu wydawane są zaświadczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Na wszystkie nasze usługi otrzymują Państwo gwarancję.