Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Pomiar Instalacji Elektrycznej

Dokonanie pomiarów instalacji elektrycznej jest najważniejszą czynnością związaną z bezpośrednią ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym. Oferujemy Państwu przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, biurowych, magazynowych, produkcyjnych, przemysłowych, szpitalach oraz szkołach.

Zakres wykonywanych usług obejmuje m.in.:

  Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie),

  Pomiar ciągłości przewodów ochronnych,

  Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodów – 1 faza,

  Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodów – 3 fazy,

  Pomiar rezystancji uziemień ochronnych,

  Pomiar rezystancji uziemień odgromowych,

  Pomiar badania wyłączników RCD,

  Oględziny instalacji elektrycznej.

 

Pomiary instalacji elektrycznej wykonywane są przez doświadczonych elektryków posiadających aktualne uprawnienia. Wszystkie pomiary zakończone są sporządzeniem stosownego protokołu, zawierającego istotne informacje dotyczące oględzin i wykonanych badań, wyników, a także zaleceń pokontrolnych.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Na wszystkie nasze usługi otrzymują Państwo gwarancję.