Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nadzór BHP i PPOŻ.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie pełnienia obowiązków służby BHP w Państwa firmie. Nasi specjaliści wykorzystują metody daleko wykraczające poza obszar przepisów prawa pracy, dzięki czemu poziom ryzyka w Państwa firmie ograniczony jest do minimum, a efekty pracy widoczne są każdego dnia. W bezpieczeństwo angażujemy wszystkich, od pracowników najniższego szczebla po kadrę zarządzającą. Pozwala to na osiągnięcie najlepszych rezultatów.

 

Nasze działania realizujemy zawsze z najwyższą starannością, troszcząc się nieustannie o utrzymanie długofalowej satysfakcji z Państwa strony.

W przypadku podjęcia stałej współpracy zyskują Państwo fachową i życzliwą obsługę, której zadaniem będzie m.in.:

  przeprowadzanie szkoleń wstępnych (ogólnych) oraz okresowych dla wszystkich grup zawodowych,

    przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń,

    informowanie pracodawcy o zmianie przepisów prawnych związanych z prowadzoną działalnością,

nieograniczone doradztwo w zakresie stosowania przepisów BHP i PPOŻ., współpracę z osobami kierującymi pracownikami oraz innymi pracownikami zatrudnionymi w Państwa firmie,

sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

  udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

udział w opracowywaniu zakładowych wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do i z pracy wraz z propozycjami działań profilaktycznych zapobiegających wystąpieniu wypadków w przyszłości,

  opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

  współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych,

  inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

  informowanie pracodawcy o terminach obowiązkowych przeglądów technicznych obiektu,

dopilnowanie niezbędnych wymogów wynikających z przepisów prawa budowlanego (m.in. okresowe przeglądy stanu technicznego budynków, okresowe przeglądy instalacji gazowych, przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, okresowe badania instalacji elektrycznej oraz odgromowej),

  doradztwo w zakresie spełnienia minimalnych wymagań przez maszyny i inne urządzenia techniczne,

realizacja nakazów oraz przygotowaniu odpowiedzi dla Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej,

  opracowywanie planów ewakuacyjnych,

  zaangażowanie wszystkich pracowników w działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Na wszystkie nasze usługi otrzymują Państwo gwarancję.