Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Zgodnie z danymi GUS, w 2013 r. było 88 267 wypadków przy pracy, w tym 2605 w województwie lubuskim. W przeliczeniu na 1000 osób zatrudnionych, w lubuskim wypadkom ulega 8,98 osób rocznie, co stanowi ścisłą krajową czołówkę. Taki stan rzeczy utrzymuje się od kilku lat…

Poniżej przedstawiamy przykłady wypadków przy pracy z ostatniego okresu z terenu województwa lubuskiego.

 

PRACOWNIK DOZNAŁ CIĘŻKIEGO KALECTWA – OSKARŻENI PREZES SPÓŁKI I KIEROWNIK ZMIANY

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 2 mężczyznom w wieku 41 i 54 lat. Pierwszemu z nich zarzucono, że w dniu 21 marca 2013 r. w Zielonej Górze, pełniąc obowiązki prezesa zarządu spółki - jednego z Zakładów Pracy Chronionej i będąc odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pomimo wydania decyzji przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze, o zakazie używania włączników nożnych służących do sterowania prasami, w sytuacji stosowania narzędzi otwartych, w których odległość pomiędzy elementami stempla i matrycy wynosi więcej niż 6 mm, nie zastosował się do decyzji i dopuścił pokrzywdzonego do pracy na prasie z nieprawidłowo zamontowanym wyłącznikiem nożnym. 

Na skutek tego pracownik, po włożeniu dłoni pomiędzy stempel i matrycę narzędzia otwartego, zamontowanego na prasie i przypadkowym uruchomieniu maszyny w wyniku upadku na ziemię włącznika nożnego, doznał zmiażdżenia ręki, tj. ciężkich obrażeń ciała w postaci urazowej amputacji prawego przedramienia. Pokrzywdzony został dotknięty ciężkim kalectwem.

Podobny zarzut postawiono drugiemu z oskarżonych, kierownikowi zmiany, w dniu gdy doszło do w/w zdarzenia.

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego prokurator uznał, iż oskarżeni w sposób świadomy naruszyli przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, nie respektując decyzji Państwowej Inspekcji Pracy i dopuszczając pokrzywdzonego do pracy na urządzeniu nie mającym bezpiecznego systemu sterowania, czego konsekwencją było doznanie ciężkiego uszkodzenia ciała przez pracownika.

źródło: http://www.zielona-gora.po.gov.pl

 

 

WYPADEK PRZY PRACY – ZGINĄŁ 39-LETNI PRACOWNIK

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze poinformował o tragicznym zdarzeniu, do jakiego doszło w dniu 05.09.2013 r. na terenie Jednostki Wojskowej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 39-letni mężczyzna spadł z drabiny podczas wykonywania prac remontowych. Był to wypadek przy pracy. W wyniku doznanych obrażeń ciała mężczyzna zmarł.

Prokurator zdecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok zmarłego.

źródło: http://www.zielona-gora.po.gov.pl